ກົດໄລ-ກົດແຊ ໃຫ້ສັງຄົມເອົາເປັນແບບຢ່າງແດ່ເດີ

ຕ້ອງພູມໃຈ ທີ່ສຸດແລະປະທັບໃຈຢ່າງຍິງທີ່ມີເດັກນັກຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ສົມບູນເເກ້ງໄຄ້ ກຸ່ມທ່າງອນ.

ເກັບສາຍຄໍຄຳນໍ້າຫນັກ2ບາດໄດ້ ແລ້ວມາສົ່ງເຈົ້າຂອງຄືນຢ່າງສົມກຽດ.

ແລ້ວກໍໄດ້ຍ້ອງຍໍແລະສົມມະນາບຸນຄຸນເດັກນ້ອຍ2ຄົນນີ້ຢ່າງສຸດທີດີໃຈ .

ທີ່ມີເດັກດີດີຍ້ອນຄູແລະພໍ່ແມ່ສຶກສາສັງສອນໃຫ້ຮຽນຮູ້ການທຳຄວາມດີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *