ຂ່າວດີ!!! ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫລາຍຕໍາແໜ່ງ ປິດ 24.3.2021.

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເປີດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຕໍາແໜ່ງ:

ພະນັກງານຄົ້ນຄວ້າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ (Research and Development Officer): 02 ຕຳແໜ່ງ.

ພະນັກງານການຕະຫລາດ (Marketing Officer): 01 ຕໍາແໜ່ງ.

ພະນັກງານຂາຍຜະລິດຕະພັນ (Sale Officer): 03 ຕໍາແໜ່ງ.

ພະນັກງານອອກແບບ (Graphic Designer): 01 ຕໍາແໜ່ງ.

ພະນັກງານຖ່າຍທໍາ-ຕັດຕໍ່ວີດີໂອ (Video Creator): 01 ຕໍາແໜ່ງ.

ເປີດຮັບສະໝັກນັບແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງວັນທີ 24/03/2021!!

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊ່ອງທາງການສະໝັກ ຕາມລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມ:https://www.ldblao.la/job_vacancy.php

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB)ຊື່ສັດ ໝັ້ນຄົງ ໂປ່ງໃສ ທັນສະໄໝ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:021 213 300 – 03 FB Fanpage: LDB Bank

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.