ຂ່າວດ່ວນ ຕອນນີ້ຕຳຫຼວດກຳລັງຈັບໂຈນທີ່ກໍ່ເຫດ ປຸ້ນຄຳທີ່ທ່າແຂກ ຄຳມ່ວນ

ຂ່າວດ່ວນ ຕອນນີ້ຕຳຫຼວດກຳລັງຈັບໂຈນທີ່ກໍ່ເຫດ ປຸ້ນຄຳທີ່ທ່າແຂກ ຄຳມ່ວນ.

ບໍ່ໄດແມ່ນຂ່າວປອມເດີ.

ເບີ່ງຄຼີບໄລ່ໂຈນ.

ແລ້ວປັດຈຸບັນກຳລັງໄລ່ລ່າໂຈນຢູ່ 4/3/2021 ຄືບຫນ້າແນວໃດຈະລາຍງານໃຫ້ທ່ານຊາບພາຍຫລັງຂໍໃຫ້ຈັບໂຈນໄດ້ໂດຍໄວ.

ພາບເກົ່າຜູ້ທີ່ຖືກໂຈນຍິງເສຍຊິວີດ

ຢ່າລືມຕິດຕາມ ແອັດຈະອັບເດັດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເມືອມີ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *