6 ວິທີເຮັດໃຫ້ເຈົ້າກັບຄົນຮັກເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮັກຂອງເຮົາຢືນຍາວຂຶ້ນ

ວິທີຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ ແລະ ຄົນຮັກຂອງເຈົ້າຮັກ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັນ ກໍ່ຄືື.

1. ຢ່າປິດບັງກັນ

ມີຫຍັງດີໃຈ ເສີຍໃຈ ບໍ່ສະບາຍໃຈ ໜັກໃຈ ກໍ່ຄວນບອກໃຫ້ຄົນຮັກຂອງເຈົ້າຮັບຮູ້ ລາວຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ຄິດຫຼາຍ.

2. ລົມກັນສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນກັນ ແລະ ກັນ

ໃຫ້ລາວໝັ້ນໃຈວ່າເຈົ້າຮັກລາວຄົນດຽວ

3. ຫາກິດຈະກໍາເຮັດຮ່ວມກັນ

ເພື່ອສ້າງຄວາມສະໜິດສະໜົມກົມກຽວກັນ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຫ່າງເຫີນເຂົ້າມາທຳຮ້າຍຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າ ແລະ ຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກ.

4. ຫາກຄົນຮັກຂອງເຈົ້າລະແວງສິ່ງທີ່ຫ້າມຢ່າງຍິ່ງກໍ່ຄືຂີ້ຕວົະ

ເຖິງວ່າເຈົ້າຈະຄິດວ່າການຂີ້ຕວົະຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮັກສະບາຍໃຈ ບໍ່້ຕ້ອງຄິດຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າມື້ໃດລາວຮູ້ວ່າເຈົ້າຕວົະ ຫຼື ປິດບັງລາວ ລາວຈະຄິດວ່າທຸກຢ່າງທີ່ລາວຄິດລະແວງຕ້ອງເປັນຈິງ ທາງທີ່ດີເຈົ້າຕ້ອງສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ລາວ ລາວກໍ່ຈະເຂົ້າໃຈເຈົ້າໃນທີ່ສຸດ.

5. ຮັກສາຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໄວ້

ຢ່າປ່ຽນແປງ ເພາະຜູ້ຍິງຈະຮູ້ສຶກໄດ້ທັນທີວ່າເຈົ້າບໍ່ຄືເກົ່າ

6. ຢ່າຜິດສັນຍາ

ຖ້າເຈົ້າເຄີຍສັນຍາຫຍັງກັບລາວໄວ້ ເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ລືມເປັນອັນຂາດ ເພາະລາວຈະຈື່ໄດ້ດີຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ເວົ້າກໍ່ຕາມ ແລະ ເມື່ອເຈົ້າລືມເລື້ອຍໆ ລາວກໍຈະຄິດວ່າລາວບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບເຈົ້າເລີຍ.

ທ່ານສາມາດສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາທີມງານແບ່ງປັນສາລະໜ້າຮູ້ໄດ້ດ້ວຍການແຊບົດຄວາມນີ້ອອກໄປໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານໄດ້ອ່ານພ້ອມກັນ ແລະ ພ້ອມຍັງເປັນການແບ່ງປັນສິ່ງດີໆສູ່ສັງຄົມລາວອີກດ້ວຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *