ຂ່າວດ່ວນ

ໂຮງແຮມເສສວນນວດເພື່ອສຸຂະພາບ ເປີດຮັບພະນັກງານຫລາຍຕຳແໝ່ງ

ໂຮງແຮມເສສວນນວດເພື່ອສຸຂະພາບ
ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ເປີດຮັບພະນັກງານຫລາຍຕຳແໝ່ງດັ່ງນີ້:

1. ພະນັກງານເສີບ,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ1.300.000-1.600.000ກີບ.

2. ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ3.000.000-5.000.000ກີບ.

3. ພະນັກງານນວດ,ຈຳນວນ100ຄົນ,ເງີນເດືອນ5.000.000-10.000.000ກີບ.

4. ພະນັກງານສາວPR,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ40.000.000-80.000.000ກີບ.

ຫມາຍເຫດ: ຮູບຫຼັກພາຍນອກດີ.

ສະຖານທີ່: ຖະໝົນເຕ່2(T2),ໂຮງແຮມເສສວນຊັ້ນ3

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020-29188872

ວິແຊັດ: 020-29188872

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button