ແຊຣເຕືອນ.! ລະວັງດີໆເດີທຸກຄົນ ຢ່າໂ ອນເ ງິນໃຫ້ໃຜງ່າ ຍໆ.

ຄະຕິເຕືອນໃຈລະວັງດີໆເດີທຸກຄົນ ຢ່າໂອນເງິນໃຫ້ໃຜງ່າຍໆຄືຂອ້ຍເດີ ຄົນສະໄໝນີ້ໄວ້ໃຈບໍ່ໄດ້.

ຂອ້ຍຫາເງິນແສນທຸກຍາກລຳບາກຫາເງິນລ້ຽງລູກຄົນດຽວ ຍັງມີຄົນມາຕວົະເອົາເງິນຂອ້ຍໄປ.

ຂອ້ຍຢາກໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ໄວ້ເດີວ່າເງິນທີ່ເຈົ້າເອົາຂອງຂອ້ຍໄປຂອ້ຍສາມາດຊື້ນົມໃຫ້ລູກຂ້ອຍກິນໄດ້ເປັນເດືອນພຸ້ນເດີ.

ຊິເຮັດຫຍັງກະໃຫ້ຄິດເຫັນໃຈຄົນອື່ນແນ່ເປັນຄົນລາວຄືກັນ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *