ແຊຣໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້.! ລັດປັບຄ່າໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 2%

ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 2%, ນອກ ນັ້ນການຄິດໄລ່ລາຄາໄຟຟ້າໃຫ້ນໍາ ໃຊ້ມາດຖານຄິດໄລ່ຂອງປີ 2017-2019 ຫມາຍຄວາມວ່າຈະເອົາມາດຖານການເກັບຄ່າ ໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ຕາມລະບຽບໃນປີ 2017-2019 ກັບຄືນມາ ນໍາໃຊ້ໂດຍຈະເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ປີ 2021 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກຽ່ວກັບການຂຶ້ນລາຄາໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ແລະ ມາດຖານເກັບ ເງິນດັ່ງກ່າວເມື່ອວັນທີ 4 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປັບ ປ່ຽນການຄິດລາຄາຄ່າໄຟຟ້າໃຫມ່ນີ້ແມ່ນໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ໃນການປະຕິບັດ.

ສ່ວນລາຍລະອຽດຕ່າງໆລະບຸໄວ້ຕາມການແຈ້ງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.