ຂໍຄວມຂ່ວຍເຫຼືອແດ່.! ພີ່ນ້ອງຊາວລາວທົ່ວປະເທດ

ຄວາມສູນເສຍຄັນໃຫ່ຍທີ່ສຸດຂອງ Phetthida Kounsavat ບໍ່ຄິດສີ່ງນີ້ຈະເກີດຂື້ນກັບຫມູ່ຂ້ອຍ.

ເພີ່ງອັນລຸກຂື້ນໄຫ້ມທຸກຢ່າງຈົນບໍ່ມີຄຳບັນຍາຍ ບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ມັນເກີດຂື້ນເລີຍ ແຕ່ຄວາມສູນເສຍເທື່ອນີ້ເປັນທັງຊີວິດຂອງລາວໄດ້ສະຫລາຍໄປຫມົດ.

ຖ້າໃຜມີນຳ້ໃຈ ຢາກຈະຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ກຳລັງໃຈເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ ກໍສາມາດຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ດ້ວຍບັນຊີເຈົ້າຂອງເອງເລີຍ .

050120000567386001👈🏻📍ບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ສີ່ງນີ້ເກີດຂື້ນ ແຕ່ເປັນໄປແລ້ວເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ແລະຜ່ານພົ້ນມັນໄປ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *