ຂໍຂອບໃຈ ທຸກຄະແນນສຽງ ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ ຂພຈ ມາເປັນຜຸ້ແທນ ປະຊາຊົນ ອີກສະໄຫມນຶ່ງ

ຂໍຂອບໃຈ ທຸກຄະແນນສຽງ ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ ຂພຈ ມາເປັນຜຸ້ແທນ ປະຊາຊົນ ອີກສະໄຫມນຶ່ງ ຂພຈ ບໍ່ຂໍສັນຍາຫຍັງ ແຕ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດຫນ້າທີ່ສຸດກຳລັງຂອງຕົນ.

ຄືທຸກຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາໃນການເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງການເປັນ ຜູ້ແທນ ປະຊາຊົນ ຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ ປະຊາຊົນ 🙏🙏🙏😘😍❤️

#ຜູ້ແທນ_ປະຊາຊົນ

#ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ_ຊຸດທີ_IX

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *