ຊ່ຽວຊານສາລີ ແຂວງຢຸນນານ ຈີນ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍທີ່ມອບໂດຍ ສປປ ລາວ

ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ, ທ່ານ ພ່ານຊິ້ງໝິງ ຊ່ຽວຊານສາລີທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແຂວງຢຸນນານ ໄດ້ນຳພາທິມງານຂອງຕົນເພາະພັນສາລີພັນປະສົມ ທີ່ສວນສາທິດເຕັກນິກການກະເສດລາວ-ຈີນ

ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເຊິ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເລືອກອອກແນວພັນໃໝ່ສາລີແນວພັນປະສົມທີ່ເໝາະສົມປູກໃນທ້ອງຖິ່ນ 7 ຊະນິດ, ແລະ ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ລາວ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ດຳເນີນການບຳລຸງສ້າງວິຊາການເຕັກນິກສາລີຄົນລາວຊຸດໜຶ່ງ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມວິຊາການເຕັກນິກການເພາະພັນ ແລະການປູກສາລີພັນປະສົມທີ່ມີຜົນຜະລິດຫຼາຍ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນການປູກສາລີຂອງປະເທດລາວ ເຊັ່ນ: ຜົນເກັບກ່ຽວບໍ່ສູງ,

ເນື້ອທີ່ການປູກສາລີພັນປະສົມບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຊາວສວນຕໍ່ແນວພັນປະສົມໃຫມ່ບໍ່ທົ່ວເຖິງ ເປັນຕົ້ນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ່ານ ພ່ານຊິ້ງໝິງ ໄດ້ສ້າງຜົນງານຄຸນຄວາມດີອັນສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືເຕັກນິກການກະເສດລາວ-ຈີນ, ໃນວັນທີ 15 ​ກຸມພາ 2021 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ສປປລາວ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ແກ່ ພ່ານຊິ້ງໝິງ .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *