ຂ່າວດ່ວນ!. ປັບຄ່ານໍ້າມັນຂຶ້ນອີກຮອບ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ດ່ວນ​ ແຈ້ງການປັບຄ່ານໍ້າມັນ ເລີ່ມວັນທີ່ 10 ມີນາ​ 2021​ ເວລາ​ 06:00 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຂື້ນແລ້ວຂືີ້ນອີກຂື້ນເລືອຍໆຄໍາສຸພາສິດລາວເວົ້າ ຮຽນແລ້ວຮຽນອີກຮຽນເລືອຍໆໄປ ນີ້ແຫຼະຂື້ນຫຼາຍກໍມີກໍາໄລ່ຫຼາຍຮຽນຫຼາຍກໍໄດ້ຄວາມຮູ້ຫຼາຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.