ປະກາດຮັບພະນັກງານຂັບລົດຫລາຍຕຳແໜງເງິນເດືອນ 2.500,000-5.000.000 ລ້ານ

ປະກາດໆ ບໍລິສັດ ຫອມມາລາ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວປະກາດຮັບພະນັກງານມີດັ່ງນີ້:

-ຮັບສະໝັກໂຊເຟີລົດຈົກ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000 ຂຶ້ນໄປ

-ຮັບສະໝັກໂຊເຟີລົດ JCB ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000 ຂຶ້ນໄປ.

-ຮັບສະໝັກໂຊເຟີລົດ ດຸດ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000 ຂຶ້ນໄປ.

-ຮັບສະໝັກຊ່າງສ້ອມແປງ ທີມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນດ້ານລະບົບວົງຈອນໄຟຂອງລົດ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,000,000 ຂຶ້ນໄປ-ຮັບສະໝັກຫົວໜ້າຊ່າງໄຟຟ້າ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 5,000,000 ຂຶ້ນໄປ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *