ໃຜສົນໃຈ ຮີບ​ໄປ​ສະຫມັກເດີ

ເຖີງ: ທ່ານ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງໃນ 10 ເມືອງທົ່ວແຂວງຫົວພັນ.

ເລື່ອງ: ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານເຕັກນິກ ແລະ ກໍາມະກອນ ຮັບໃຊ້ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຊຳ 1 A ບ້ານສົບແປນ ເມືອງ ຊໍາໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ.

– ອີງຕາມ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 43 /ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013. – ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ3585 /ຮສສ. ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2018 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

– ອີງຕາມ ຫນັງສືສະເຫນີ ຫົວຫນ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ສະບັບເລກທີ 29 /ພບ, ຫພ, ລົງວັນທີ 14ມັງກອນ 2021.

ຕ້ອງການພະນັກງານວິຊາການ, ກໍາມະການຮັບໃຊ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາຊໍາ 1 A ບ້ານ ສົບເປນ ເມືອງ ຊໍາໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ.ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ທ່ານ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໃນ 10 ເມືອງ ທົ່ວແຂວງຊາບວ່າ:

ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ພວກເຮົມມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ກໍາມະກອນເພື່ອສະ ຫນອງໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ໍາຊໍາ 1 A ດັ່ງນີ້:

➢ເງື່ອນໄຂສະຫມັກ:

– ໃບປະກາດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນ ມີປະສົບການ ທີ່ເຫມາະສົມ ກັບບັນດາຕໍາແຫນ່ງທີ່ຮັບສະຫມັກ.

– ຖ້າສະຫມັກເປັນທິມງານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮູ້ພາສາຫວຽດນາມຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

– ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີປະຫວັດຈະແຈ້ງ.

ບໍລິສັດຈະມີເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍຈໍານວນຫນື່ງຕາມລະບຽບການຂອງບໍລິສັດ ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງຫົວຫນ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີສັງຄົມໃນ 10 ເມືອງທົ່ວແຂວງ ແຈ້ງຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ ຕ້ອງການເຮັດວຽກເຂົ້າມາສະຫມັກວຽກຕາມຕໍາແຫນ່ງວ່າງຂອງບໍລິສັດມີຄວາມຕ້ອງການນີ້ດ້ວຍ

ໃຜສົນໃຈ ສາມາດຕິດຕໍ່ໂດຍກົງໄດ້ທີ່ເບີ: 0305851798 : 2055747469

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.