ຖ້ຳຈອມອອງ ເປັນຖ້ຳຫີນປູນ ທິ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 16 ກິໂລແມັດກວ່າ

ຖ້ຳຈອມອອງ ເປັນຖ້ຳຫີນປູນ ທິ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 16 ກິໂລແມັດກວ່າ.

ຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ແຂວງ ປະມານ 43 ກິໂລແມັດ. ຖ້ຳຈອມອອງ.

ເປັນຖ້ຳທີມີຄວາມຍາວອີກຖ້ຳໜຶງໃນອາຊີຕາເວັນອອກຊຽງໃຕ້ ມີຄວາມສວຍງາມຂອງສິງ ແວດລ້ອມທຳມະຊາດທິ່ອຸດົມສົມບູນ.

ໃນຖ້ຳປະກອບດ້ວຍໂພ້ງຖ້ຳ, ຫີນງອກ, ຫີນຍ້ອຍ ທີທຳມະຊາດປັ້ນແຕ່ງ ເປັນຮູບປະຕິມາກຳທາງທຳມະຊາດທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ.

ປະຈຸບັນພວມພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ອັນ ດັບ 1 ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

ທ່ານສາມາດເດີນທາງໄປຖ້ຳດ້ວຍ 2 ເສັ້ນທາງຈາກບໍ່ເຕ່ນ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ ແວ່ເຂົ້າທາງ ກິໂລແມັດ 24 (ບ້ານນ້ຳບໍ່ຕາໄກ່) ແລະ ຈາກເທດສະບານແຂວງ.

ໄປທາງອ່າງນ້ຳຫີນ ແລະ ທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ທີ່ບ້ານນ້ຳບໍ່ຕາໄກ່.

ບໍລິເວນຖ້ຳຈອມອອງຍັງຖືກຂະໜານນາມວ່າດິນແດນແຫ່ງຖ້ຳ ເພາະມີຖ້ຳນ້ອຍໃຫ່ຍຫຼາຍກ່ວາ 50 ຖ້ຳຢັ້ງຍາຍຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *