ຕ້ອງການພະນັກງານ 5 ຕໍາແໜ່ງ ເງິນເດືອນ 2.500.000 ກີບ

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຕາມຕົວເມືອງໃນສໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີມບໍລິຫານລູກຄ້າ ຈຳນວນ 5ຕຳແໜ່ງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *