ບໍ່ຄາດຄິດເລີຍ.! ນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ ນໍ້າແຫ້ງຜິດປົກກະຕິ

#ທີ່ນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ ນໍ້າແຫ້ງຜິດປົກກະຕິ🥺🥺🥺

ແຕ່ກີ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄປທ່ຽວ ພົບແຕ່ໂງດຫີນ ແຕ່ບໍ່ມີນໍ້າ
13/3/2021

ປັດຈຸບັນ

(ທຳມະຊາດຈັດສັນຕົວຂອງມັນເອງ ແຕ່ມະນຸດປັບປ່ຽນທຳມະຊາດຫລາຍຈົນເກີນໄປ)

ຄລິບໂດຍ: Brian B. Mounthanivong.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *