ແຊຣຊ່ວຍຕາຫາພີ່ນ້ອງແດ່ ມີຄົນຕາຍກາງທາງ ແຖວບ້ານ ຫນອງອີ່ໂອຍ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ມີຄົນຕາຍກາງທາງ ແຖວບ້ານ ຫນອງອີ່ໂອຍ,

ພີ່ນ້ອງໃຜ ມາເບີ່ງແນ່ ຢູ່ກຸ່ມ9 ເມືອງ ປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.