ແຈ້ງ ຄົນຫາຍ ອອກຈາກບ້ານໄປແຕ່ວັນທີ່5/3/2021 ຊື່ນາງ ເກດ ວິໄລຈິດ

ແຈ້ງ ຄົນຫາຍ ອອກຈາກບ້ານໄປແຕ່ວັນທີ່5/3/2021 ຊື່ນາງ ເກດ ວິໄລຈິດ ບ້ານເກີດຢູ່ ບ້ານກີ່ວສາລາ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຫາກມີຜູ້ພົບເຫັນໂທ02059506772

ທ້າຜູ້ກ່ຽວເຫັນກະໃຫ້ກັບມາທ້າບໍ່ຢາກກັບມາຫາລູກ ໃຫ້ກັບມາຫາພໍ່ແມ່

ຢ່າໃຫ້ພໍ່ແມ່ຕ້ອງມາຮັບພາລະຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ກັບມາສະສາງໃຫ້ຖືກຕ້ອງທ້າບໍ່ຢາກຢູ່ນຳລູກນຳຜົວ ໃຫ້ມັນຖືກຕາມລະບຽບກົດຫມາຍບ້ານເມືອງ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *