ຂ່າວດ່ວນ

ບົດຄວາມທີ່ ມະຫາສະຈັນ ທີ່ຢາກໃຫ້ທຸດຄົນອ່ານກ່ອນຈະສາຍເກີນໄປ

ຖຽງກັນພໍແລ້ວບໍ??

ຄຽດກັນພໍແລ້ວບໍ??

ເວົ້າໃສກັນພໍແລ້ວບໍ??

ໃຈຮ້າຍກັນພໍແລ້ວບໍ??

ໂມໂຫກັນພໍແລ້ວບໍ??

ລະເລີຍກັນພໍແລ້ວບໍ??

ເສີຍຊາກັນພໍແລ້ວບໍ??

ເມື່ອໃດຈະໃສ່ໃຈກັນ??

ເຈົ້າຄິດວ່າມື້ອື່ນເຈົ້າຈະຍັງມີເຂົາຢູ່ໃນຊີວິດຢູ່ບໍ່?

ຖ້າມື້ນີ້ເປັນມື້ສຸດທ້າຍທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາ

ເຈົ້າກໍ່ຍັງຈະເຮັດໂຕລະເລີຍແບບນີ້ຢູ່ບໍ່?

ເຈົ້າບໍ່ຄິດຈະເຮັດຫຍັງດີໆ ໃຫ້ກັນແນ່ຫວາ?

ບໍ່ຄິດຈະເບີ່ງແຍງດູແລເຂົາໃຫ້ຄືວ່າມື້ນິ ເປັນມື້ສຸດທ້າຍທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ນຳກັນ….

ບໍ່ຄິດຈະເອົາໃຈໃສ່ກັນຄືມື້ແລກທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຄອບຄອງ….

ຖາມໃຈໂຕເອງເບີ່ງວ່າທຸກມື້ນີ້ເຈົ້າເຮັດຫນ້າທີ່ຄົນຮັກໄດ້ຢ່າງເຕັ້ມທີ່ແລ້ວຫລືຍັງ??

ຕ້ອງເສຍນ້ຳຕາກ່ອນບໍ່ ເຖິງຈະເຫັນຄວາມສຳຄັນ??

ກະລຸນາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ຕໍ່ຫນ້າ
“ກ່ອນທີ່ເວລາຈະພາກຈາກກັນໄປ”

ກະລຸນາໃສ່ໃຈຄົນທີ່ຂ້າງກາຍ

“ກ່ອນທີ່ຈະບໍ່ມີໃຜຢູ່ຂ້າງໆເຈົ້າ”

#ກ໊ອບມາເຕືອນສະຕີຕົວເອງ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button