ຄວາມທຸກບໍ່ມີໃຜຢາກເຫັນ ວອນຄົນໃຈບຸນ ຊ່ວຍຕູ້ນອ້ຍແນ່ ຫອບຫລານ 3 ຄົນ ບໍ່ມີນົມໃຫ້ກີນກີນແຕ່ນໍ້າ

ສະບາຍດີ ວອນຄົນໃຈບຸນ ຊ່ວຍຕູ້ນອ້ຍແນ່ ຫອບຫລານ3ຄົນ ຂີ່ຊາເລັ້ງ ເລາະຂາຍເຄື່ອງ ມື້ນີ້ບໍ່ມີນົມ ລາວເອົານ້ຳໃຫ້ກິນ ເຫັນລາວເປັນແບບນີ້ ມາດົນແລ້ວ.

ຢາກເອົາຫລານເຂົ້າໂຮງຮຽນກະບໍ່ມີເງິນ ມີເຮືອນມູນຢູ່ ແຕ່ບໍ່ມີເງິນຈ່າຍຄ່ານ້ຳຄ່າໄຟ ລາວຫວັງວ່າ

ໃຜຊ່ວຍບໍລິຈາກຈະໄດ້ເອົາເງິນສວນນັ້ນໄປຈ່າຍຄ່ານ້ຳໄຟ ພາຫລານໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນບໍ່ຢາກພາຫລານມາເລາະຂາຍເຄື່ອງເດີກໆແບບນີ້ແລ້ວ ຂາຍເຄື່ອງກໍບໍ່ໄດ້ຂາຍ.

ພໍແຕ່ມີຄົນກາຍເຂົາອີ່ຕົນກໍທ່ານນົມໃຫ້ ພໍໄດ້ກິນໄປວັນໆ ແມ່ເດັກນ້ອຍກໍບໍ່ເປັນຄົນແລ້ວຢືນຊຶງຢູ່ ບໍ່ຮູ້ເປັນຫຍັງ.

ສຳຫລັບໃຜ ຢາກຊ່ວຍບໍລິຈາກ ແມ່ນ ໂອນເງິນມາບັນຊີ 165-12-00-01805709-001 LATDA PHAOPASERT ບັນຊີເຊິ່ງເປັນຂອງຂອ້ຍເອງ.

ລາວວອນໃຫ້ເອົາລົງຫລາຍມື້ແລ້ວເພື່ອສິມີຄົນບໍລິຈາກຊ່ວຍລາວ ບ້ານລາວຢູ່ຫນອງບົວທອງ 3ແຍກ ແຖວໂຮງງານນ້ຳດື່ມປະກາລັງ.

ລາວບໍ່ມີໂທລະສັບໃຊ້ ໃຜສົນໃຈກໍ ຕິດຕໍ່ຂອ້ຍຈະພາໄປຫາລາວ ເພາະບາງທີ່ລາວກໍໄປອາໃສບ້ານພີ່ນອ້ງຢູ່ຕ່າງບອ່ນກັນໄປ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *