ຂ່າວດ່ວນ

ລູກກິນໄດ້ຢ າ ເ ບື່ ອຫນູ ທີ່ຄົນຊົ ່່ ວ ວາ ງໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ເຮັດໃຫ້ເສ ຍຊີວິ ດ

ເຫດເກີດແມ່ນຢູ່ບ້ານກົກເດື່ອ.ເມືອງປາກເຊ…ເດັກນ້ອຍແມ່ນກິນນ້ຳຂຽວທີ່ມີຄົນໃສ່ຢ າເບື່ ອມາປະໃວ້ໃນຕູ້ເຢັນຢູ່ເຮືອນພໍ່ເຖົ້າລາວທຳອິດແມ່ກິນແລ້ວຖ່າຍຮາກມາໂຮງຫມໍ

ຄຼີບ 1

ລູກກັບຜົວກັບຫລານກະກິນຕໍ່ແມ່ກັບພໍ່ປອດໄພແຕ່ເດັກນ້ອຍຕ າຍ ອາຍຸ2ປີເພດຊາຍ, ອາຍຸ9ປີເເມ່ຍິງ

ຊົມຄຼີບ 2

ເບີ່ງເປັນບົດຮຽນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button