ຮູ້ແລ້ວຢ່າຕັດຖິ້ມ.! ຜັກເຮືອບິນ ຫຼື ຜັກຍົນເຫາະ ດີໜີ້ວຖົງບີ້ ດີເບົາຫວານ ດີໂລກຕັບ ດີຫືດປອດ

ໃຜແນ່ຮູ້ຈັກກັບຕົ້ນນີ້ໃຫ້ຈື່ຈຳເອົາເດີ ມັນມັກເກີດຕາມຫ້ວຍ ແລະ ບ່ອນທີມີນ້ຳຄຳ ບາງຄົນເອີ້ນວ່າ ຜັກເຮືອບິນ ຫຼື ຜັກຍົນເຫາະ ເຂດໃດເອີ້ນແນວໃດມາບອກແນ່.

ຕົ້ນສະນິດນີ້ເປັນຢ່າດີແກ່ກະເພາະອັບເສບລຳໃສ ດີໜີ້ວຖົງບີ້ ດິເບົາຫວານ ດີໂລກຕັບ ດີຫືດປອດ.

ດີເຈັບໄນທ້ອງເວລາເປັນປະຈຳເດີອນຕົ້ມກິນປະຈຳ ດີເປັນວີນ ດີເປັນຜີ້ຫົວອ່ຽນ ດີຫນີ້ວໝາກໄຂ່ຫລັງ.

ຖ້າວ່າໃຜທີມີບັນຫາພະຍາດດັງກາວນີ້ກະຕິດຕໍຫາ ອາຈານໃດ້ທີເບີໂທຣະ02098710693

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *