ຜູ້ຍີງແຊຣ໌ຜູ້ຊາຍອ່ານ!..​ຜູ້ຊາຍຫາເງີນຢ່າງດຽວຍ້ອງວ່າ ດີ, ຜູ້ຍິງເຮັດທຸກຢ່າງພັດວ່າ ຫນ້າທີ່

ຜູ້ຊາຍເຮັດວຽກຫາເງິນຢ່າງດຽວ ຖືກຍົກຍ້ອງວ່າດີ ແຕ່ຜູ້ຍິງເຮັດວຽກທຸກຢ່າງ ແທນທີ່ສິຖືກຍ້ອງວ່າດີ ພັດເອີ້ນວ່າ ” ໜ້າທີ່.

ໃຊ້ກັບຍຸກກ່ອນໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ກັບຍຸກນີ້ ຜູ້ຊາຍຈົ່ງຮັບຮູ້ນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ເຂົ້າໃຈຜູ້ຍິງໄດ້ແລ້ວ ນີ້ມັນຍຸກ 2021

ຜູ້ຍິງຍຸກນີ້ ເຂົາກະເຮັດວຽກ ຫາເງິນຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍຫມົດແລ້ວ ຖືວ່າສິດເທົ່າທຽມກັນ…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.