ຂ່າວດ່ວນ

ແຊຣເຕື່ອນ.! ພາຍຸຂອງພາກເໜືອໄດ້ພັດເຂົ້າມາແລ້ວ ວັນທີ່ 21.3.2021

ໄກ້ຈະຄ້ອຍຄຳຍາມແລງແລ້ວ!!!.ຂອງວັນທີ່ 21 ມີນາ 2012

– ພາຍຸຂອງພາກເໜືອໄດ້ພັດເຂົ້າມາແລ້ວເຊິ່ງເສັ້ນທາງນັ້ນ..- ( ຕາມຫລວງພະບາງ – ເມືອງໂພນທອງ, )

ໜາກເຫັບກໍ່ຫຼາຍ ລົມກໍ່ແຮງ ຈີ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງຜູ້ໃຊ້ເສັ້ນທາງ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ ແລະ ລະມັກລະວັງໃນການເດີນທາງ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button