ແຊຣບອກຕໍ່.! ເປີດບໍລິສັດໃຫມ່ ໃຫ້ບໍລິການ​ເບີໂທລະສັບ​ຫລັກ 8, ສັນຍານ 5 G

ທ່ານ ຄຳຄິດ ໄຊສົງຄາມ ຫົວໜ້າກົມສື່ສານ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດ ເບສເທເລຄອມ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດ ຮ່ວມລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍໂທລະຄົມ ແລະ ບໍລິສັດ ບີເອສເຄ ລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດ.

ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ດ້ວຍຮູບແບບສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນສອງຝ່າຍ ເຊິ່ງ ບໍລິສັດ ເບສເທເລຄອມ ແມ່ນລັດຖືຮຸ້ນຕາງໜ້າໂດຍກົມສື່ສານ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກໍຄື ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍໂທລະຄົມ ຖືຮຸ້ນ 49% ແລະ ບໍລິສັດ ບີເອສເຄ ລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການ ຖືຮຸ້ນ 51%.

ທ່ານ ນາງ ກິ່ງໂພເງິນ ພູມມະສັກ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ເບສເທເລຄອມ ຈຳກັດ, ທັງເປັນຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ AIF Group ກ່າວວ່າ: ກ່ອນອື່ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງ ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂອບໃຈຕໍ່ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ເບສເທເລຄອມ, ຄະນະນໍາກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະ ສື່ສານ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ.

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ບໍລິສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈົນສາມາດເປີດໂຕ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານໂທລະຄົມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ນີ້.ທິດທາງການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດ ເບສເທເລຄອມ ແມ່ນຈະພັດທະນາຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້.

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດ ເຊັ່ນ: FTTH, FIBER ແລະ ສາຍເຊົ່າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: IPLC, DPLC ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການສູນຮັບຝາກຂໍ້ມູນ DATA Center ແລະ ແຜນພັດທະນາການບໍລິການດ້ານ 3G, 4G, 5G ແລະ ການບໍລິການດ້ານໂທລະສັບມືຖືແບບເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍໝາຍເລກຫຼັກ 8,

ການບໍລິການໂທລະພາບ IPTV ຈາກ 24 ຊ່ອງເປັນ 200 ຊ່ອງ, ພ້ອມກັບພັດທະນາApplication ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດການຄ້າ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *