ຂ່າວດ່ວນ

ກຽມປະຕິຮູບຫລາຍຢ່າງ ເພື່ອແກ້ໄຂການຮົ່ວໄຫລໃນການເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ

ກະຊວງການເງິນ ຈະຮີບຮ້ອນປະຕິຮູບຫລາຍຢ່າງ ເພື່ອອັດຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫລໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດທີ່ຜ່ານມາເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຈະປັບປຸງທັງກົງຈັກການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເກັບລາຍຮັບໄປພ້ອມໆ ກັນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ໃນໂອກາດຂຶ້ນຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2021 ວ່າ: ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າ: ການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບງົບປະມານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເກີດມາຈາກກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜຶ່ງມີຊ່ອງວ່າງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສວຍໃຊ້ຊ່ອງວ່າງດັ່ງກ່າວໄດ້.

ຂະນະດຽວ ກັນ ຜູ້ປະກອບການກໍ່ອີງໃສ່ຊ່ອງວ່າງນີ້ເພື່ອສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໂທດຜູ້ປະກອບການວ່າບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ເພາະເນື້ອ ແທ້ກໍ່ຍັງຄວາມຜິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບແຕ່ ລະຂັ້ນຂອງລັດທີ່ປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ ກະຊວງການເງິນ ໃນນາມເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຈະສຸມໃສ່ 2 ບັນຫາໃຫຍ່ເພື່ອແກ້ ໄຂການຮົ່ວໄຫລຂອງການເກັບລາຍຮັບຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄື:

1). ຈະຮີບດ່ວນປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດ ໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເປັນຊ່ອງວ່າງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສວຍໃຊ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍໃຊ້ໄດ້ອີກຕໍ່ ໄປ, ແລະ.

2). ຈະຫາວິທີເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສະໝັກໃຈປະ ຕິບັດພັນທະຂອງຕົນເອງໂດຍຜ່ານລະບົບທີ່ລັດຄຸ້ມຄອງທີ່ໂປ່ງໃສ. ທັງ 2 ຢ່າງນີ້ ຖືເປັນບັນຫາສະເພາະໜ້າທີ່ກະຊວງການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນປະຕິບັດໄປພ້ອມໆ ກັນ.

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ນອກ ຈາກນີ້ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິຮູບກົນໄກຄຸ້ມຄອງການເງິນຢ່າງເລິກເຊີ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານ ຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້,

ໃນນີ້ ຮີບດ່ວນທີ່ ສຸດແມ່ນການປັບປຸງກົງຈັກຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບຢ່າງຄົບຊຸດເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະກົງຈັກການເກັບລາຍຮັບ ແຕ່ກ່ອນມີ 4 ກົມເກັບ ຈະໃຫ້ເຫລືອພຽງ 1 ກົມ ຄື ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ເທົ່ານັ້ນໃນການເກັບລາຍຮັບ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງທັນສະໄໝມີການປະຢັດ.

ພ້ອມນີ້ ຈະປະຕິຮູບກົງຈັກຄຸ້ມ ຄອງລາຍຈ່າຍ ເພາະຜ່ານມາຂາດປະສິດທິພາບ ແລະ ຍັງມີສິ່ງອຸດຕັນຫລາຍດ້ານ, ລວມເຖີງຈະດໍາເນີນການປະຕິຮູບດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເກັບລາຍຮັບຢ່າງເລິກເຊີ່ງ, ດໍາເນີນຫລາຍຂັ້ນຕອນ, ຫລາຍກົນໄກ ແລະ ວິທີການ ໂດຍຈະເຮັດຄວບຄູ່ກັນໄປກັບການປັບປຸງກົງຈັກການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຢ່າງຮີບ ຮ້ອນທີ່ສຸດ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຍັງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ເຫັນວ່າລາວເຮົາຍັງປະຕິບັດໄດ້ຊ້າ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກກົງຈັກການເກັບລາຍຮັບ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບລາຍຮັບໄດ້ຮັບການປະຕິຮູບດີຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການເກັບລາຍຮັບດີຂຶ້ນໄປພ້ອມໆ ກັນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button