ໃຫ້ລາງວັນນຳຈັບ ນັກຕົ້ມຕຸນເດີ້ 20.000.000 ກີບ ໃຜໃຫ້ເບາະແສ

ມີຄົນສົ່ງຂໍ້ມູນມາໃຫ້ຂ້ອຍ ຫຼາຍແຮງ ມີເປັນ 20 ຄົນ ທີ່ສົ່ງມາ ຖືກແບບດຽວກັນກັບຂ້ອຍ ບາງຄົນ 70,000$ ບາງຄົນ 50,000$ ບາງຄົນ 300.000.000 ກີບ ແລະ ອີກຫຼາຍຄົນ.

ເປັນແບບນີ້ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອກັບຄົນລາວທຸກຄົນ ຊ່ວຍກັນ ເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍກັນແນ່.

ໃຫ້ລາງວັນນຳຈັບ ນັກຕົ້ມຕຸນເດີ້ 20.000.000 ກີບ ໃຜໃຫ້ເບາະແສ ແລະນຳຈັບໄດ້ ຕິດຕໍ່ຫາຂ້ອຍດ່ວນ 54442665/57688888 ເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍກັນເດີ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກຕົກເປັນເຫື່ອຍຄົນຕໍ່ໃປ.

ໂລກນີ້ ອັນຕະລາຍແລະຢູ່ຍາກຂື້ນທຸກມື້ ບຸກຄົນນີ້ ໃຊ້ມານຍາ ເລ້ລ່ຽມ ລໍ້ເອົາເງິນຂ້ອຍ 36.000$ ດ້ວຍການ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ ນັດໃປກະຊວງ ຕົວະເປັນເລຂາຜູ້ໃຫ່ຍ ລົມດີ ເວົ້າຈາດີ ໃຫ້ເຮົາ ຄ້ອຍຕາມ ຕີສະນິດ ຮູ້ເລື້ອງຄອບຄົວ ເຮົາທຸກຢ່າງ ສີ່ສຳຄັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາ.

ຄ້ອຍຕາມ ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ຮູ້ໂຕອີກເທື່ອນື່ງ ມັນໝີໃປແລ້ວ ບໍ່ເຊື່ອກາຕ້ອງເຊື່ອ ຢ່າໃຫ້ມັນຖືກກັບໂຕເຈົ້າເອງກ່ອນ ຈື່ງເຊື່ອ.

ນາງ ຕົວະຕົ້ມຄົນອື່ນມາຫຼາຍ ປະເທດລາວເຮົາ ຖ້າຍັງມີຄົນແບບນີ້ຢູ່ ຄົນລາວຈະຢູ່ແນວໃດ ໃຫ້ຄົນບໍ່ດີແບບນີ້ລອຍນວນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *