ຂ່າວດ່ວນ

ກວດພົບສານຟໍມາລີນໃນປາມຶກແດງ ແລະ ຫຍໍ່ຂາວ ທີ່ຕະຫລາດດົງຄຳຊ້າງ

ໃນວັນທີ 24/03/2021 ໄດ້ສືບຕໍ່ລົງກວດກາຜະລິດຕະພັນສັດ, ສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ອາຫານທະເລ ທີ່ຕະຫລາດດົງຄຳຊ້າງ.

ພວກເຮົາໄດ້ທຳການຢຶດເອົາຜະລິດລິດຕະພັນສັດ ແລະ ອາຫານທະເລທີ່ພົບສານຟໍມາລີນຈຳນວນ 16kg ແລະໄດ້ທຳການເຮັດບົດບັນທຶກ ອ່ານຊ່ອງໜ້າ.

ພ້ອມກັບໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳການຢຸດເຊົາເອົາອາຫານທະເລມາຂາຍຕາມໃບແຈ້ງການຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button