ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫຍ່ໃຈບຸນແດ່ ທັງສອງຂາດເລືອດໝອກ A

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫຍ່ໃຈບຸນແດ່ຖ້ອນຕອນນີ້ທາງກາແດງຂາດເລືອດເນືອງຈາກຄົນເຈັບກໍຫຼາຍຂໍຄວາມເມດຕາຊ່ວຍເອົານ້ອງທັງສອງຄົນນີ້ແດ່ເພີ່ນຂາດເລືອດໝວດA

ຕອນນີ້ເລືອດໃນຮ່າງກາຍເດັກເຫຼືອພຽງ15%ຂໍຜູ້ໃຫຍ່ໃຈດີເອື້ອຍອ້າຍຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍນ້ອງທັງສອງແດ່

ຕອນນີ້ນ້ອງຢູ່ຕືກເດັກໂຮງ ຫມໍ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ນ້ອງຜູ້ຍິ່ງຊື່ ນ້ອງ ສອງ. ນະຄອນໄກສອນ ເບີໂທຄອບຄົວ. 23472567(ເບີພໍ່ເດັກບັນລຸໄຊ)

ນ້ອງຜູ້ຊາຍຊື່ ນ້ອງ ທອງພັນ. ມາຈາກເມືອງ ອາດສະພອນ 94349780(ເບີພໍ່ເດັກ ທ້າວເຈີ່ຍ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *