ຊື່ນຊົມເດັກ ປ 1 ສູ້ຊີວິດ ເກັບກະຕຸກເຊົ້າແລງ ເອົາໄປຂາຍ ແບ່ງເບົາພາລະພໍ່ແມ່

ທຸກເຊົ້າແລງ ເກັບກະຕຸກເອົາໄປຂາຍ ເພື່ອຊ່ວຍພໍ່ແມ່, ແບ່ງເບົາພາລະເພິ່ນຊື່ນຊົມກັນທົ່ວ ນ້ອງ ແພວາ ນັກຮຽນ ປ 1 ສູ້ຊິວິດດຸຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ.

ມີເງິນເກັບແຕ່ນ້ອຍ ໃຫຍ່ມາອານາຄົດດີແນ່ນອນຄົນເຮົານະເນາະຕົ້ນທຶນຕ່າງກັນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນມີຄືກັນ ຄືຄວາມດຸໝັ່ນ ໃຜດຸໄດ້ກະດຸເອົາ.

ຄົນເຮົານະເນາະຕົ້ນທຶນຕ່າງກັນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນມີຄືກັນ ຄືຄວາມດຸໝັ່ນ ໃຜດຸໄດ້ກະດຸເອົາ.

ໜ້າຊົມເຊີຍແທ້ໆ ໂຕນ້ອຍໆຮູ້ຫາເງິນ ເລື່ອງນີ້ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານເດີ້ ຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *