ຂ່າວດ່ວນ

ເຕືອນໄພໃກ້ໂຕ.! ລືມຖອດສາຍສາກເຮັດໃຫ້ເສຍລູກໄປ

ບໍ່ສະນັ້ນອາດເກີດການສູນເສຍຄືຊາຍຄົນນີ້ ທີ່ປະມາດ ແລະຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ຊາກແບັດເຕັມແລ້ວ ແຕ່ຍັງຄາສາຍຊາກໄວ້ບໍ່ຍອມຖອດເກັບມ້ຽນ.

ເຕືອນໄພໃກ້ໂຕທ່ານທີ່ມີລູກນ້ອຍຄວນລະວັງເມື່ອທ່ານຊາກໂທລະສັບ ເມື່ອແບັດເຕັມແລ້ວ ກະລຸນາຖອດສາຍສາກອອກ ບໍ່ຄວນປະໄວ້ ຫລືຖ້າຊາກກໍຄວນເບິ່ງແຍງໄວ້ບ່ອນດີໆ ໄກຈາກເດັກນ້ອຍ.

ໃນຂະນະນັ້ນລູກນ້ອຍໄວກຳລັງຂີ້ດື້ຈັບສາຍສາກເຂົ້າປາກ ແລ້ວເກີດໄຟຊ໊ອດເສຍຊີວິດຄາທີ່.

ຄວນລະມັດລະວັງດີໆ ໃນການໃຊ້ໄຟຟ້າ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດສູນເສຍຄົນທີ່ທ່ານຮັກທີ່ສຸດໄປເຫມືອນຊາຍຄົນນີ້…………

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button