ຂ່າວດ່ວນ

ເຫັນພາບສະເທືອນໃຈແຮງຊາຍຜູ້ນີ້ເກັບກີນເສດອາຫານຢູ່ໜ້າຮ້ານໜີ່

ເລີຍບອກໃຫ້ເຂົ້າມາກີນໃນຮ້ານຈະຈ່າຍໃຫ້ແຕ່ເພີ່ນວ່າຂໍໃສ່ຖົງເລີຍຊື້ໃສ່ຖົງໃຫ້ກັບນຳ້ດື່ມ 2 ດຸກກັບເອົາເງີນໃຫ້20ພັນກີບແມ່ເສື້ອເຫລືອງເຫັນກະອີ່ຕົນເລີຍ

ໃຫ້ອີກ 50 ່ພັນແຖວທາງແບ່ງຈີ່ນາຍໂມ້ໃຜເຫັນກະຊ່ວຍໆລາວແດອີ່ຕົນລາວ……

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button