7 ຄຳເວົ້າ ທີ່ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດບອກຕົວເອງໃນທຸກເຊົ້າ

ຂ້ອຍຈະຕ້ອງຫາທາງອອກໃຫ້ພົບ

ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລືຜູ້ປະກອບການມັກຈະຕ້ອງພົບກັບບັນຫາທີ່ຖ້າການແກ້ໂຂສະເຫມີ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຕອນເຊົ້າຄືການບອກກັບຕົວເອງວ່າ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຫາທາງອອກໃຫ້ກັບທຸກຢ່າງໄດ້ແນ່ນອນ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ຫືລ ຮ້າຍທີ່ສຸດຄືອາດຈະພຽງແຕ່ປ່ອຍມັນເປັນໄປຕາມທາງທີ່ຄວນຈະເປັນເທົ່ານັ້ນເອງ

ທຸກສິ່ງໃນໂລກທີ່ມີມາລ້ວນສ້າງຈາກຄົນທຳມະດາ

ຖ້າເຈົ້າມັກດູຖູກຕົວເອງ ມັກຄິດວ່າຕົວເອງບໍ່ສາມາດເຮັດສິ່ງທີ່ດີໄດ້ ຄວາມຄິດໃນແງ່ລົບກໍ່ຈະກົດເຈົ້າໄວ້ບໍ່ໃຫ້ໄປໃສຕໍ່ ແຕ່ຫາກເຈົ້າເບິ່ງວ່າຕົວເອງມີຄຸນຄ່າ ບໍ່ຊ້າຫລືໄວ ເຈົ້າກໍ່ຈະສ້າງສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຍໄດ້ ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດສ່ວນໃຫ່ຍມັກເບິ່ງວ່າທຸກສິ່ງບົນໂລກໃບນີ້ເກີດຈາກຜີມືຂອງຄົນທີ່ຄັ້ງຫນຶ່ງເຄີຍທຳມະດາຄືກັນ ຈົນເມື່ອເຖິງຈຸດຫນຶ່ງທີ່ເຂົາຕື່ນຂຶ້ນມາແລະຕັດສິນໃຈວ່າໂລກໃບນີ້ຕ້ອງດີກວ່າເກົ່າ ສິ່ງວິເສດເຫລົ່ານັ້ນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ.

ບໍ່ມີດອກຄວາມຜິດພາດ ທຸກຢ່າງຄືບົດຮຽນ

ເສັ້ນທາງຂອງການປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ງ່າຍ ແຮງສູງ ແຮງຍາກ ແຮງສ່ຽງທີ່ຈະລົ້ມແລະແມ່ນວ່າຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຈະບໍ່ເຄີຍຜິດພາດ ພຽງແຕ່ພວກເຂົາມີມຸມມອງທີ່ຕ່າງອອກໄປເທົ່ານັ້ນເອງ ຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຂົາຄືບົດຮຽນ ບົດຮຽນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າບໍ່ພາດຊ້ຳ ບົດຮຽນທີ່ຈະສອນໃຫ້ເຈົ້າເຕີບໃຫ່ຍຂຶ້ນ ບົດຮຽນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າລິ້ມລົດຄວາມສຳເລັດໄດ້ຫວານຂຶ້ນ

ເຮັດວຽກຫນັກເພື່ອຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້

ຫລາຍຄົນມັກຫມົດໃຈເວລາທີ່ຕ້ອງພົບກັບງານຫນັກແລະຄວາມຄຽດ ແຕ່ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຈະເບິ່ງວ່າການທຳງານຄືການຮຽນຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ ແລະ ບົນໂລກນີ້ຍັງມີບົດຮຽນໃຫມ່ໆ ຖ້າເຮົາຢູ່ອີກຫລາຍ ທຸກເຊົ້າຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫມ່

ລືມເລື່ອງຄື່ແຂ່ງໄປເລີຍ

ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດສ່ວນໃຫ່ຍເຂົາບໍ່ໄດ້ມາເຖິງຈຸດນີ້ເພາະຊະນະຄູ່ແຂ່ງ ແຕ່ເພາະເຂົາຊະນະຕົວເອງ ຊຶ່ງການເອົາຊະນະຕົວເອງໄດ້ນັ້ນຍາກຍິ່ງກວ່າເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງອີກ ເປັນສິບເປັນຮ້ອຍເທົ່າ ເພາະເຈົ້າຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຍາກລຳບາກ ຕໍ່ສູ້ກັບປິສາດໃນໃຈ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຄື ການເຮັດສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າດີທີ່ສຸດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຂ່ງກັບໃຜ ແຂ່ງກັບໃຈຕົວເອງກໍ່ພໍແລ້ວ.

ຈື່ເຫດຜົນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ດີ

ການທີ່ເຈົ້າເຮັດວຽກຫລືເຮັດທຸລະກິດໄປຊ່ວງໄລຍະຫນຶ່ງແລ້ວເດິນທາງເຖິງຈຸດປ່ຽນ ຈຸດນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າທໍ້ໃຈ ຄິດລົ້ມເລິກ ຢາກພັກທຸກຢ່າງທີ່ສ້າງມາ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າຈື່ຈຳມື້ທີ່ເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນ ຈື່ຈຳທຸກເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມາເຖິງມື້ນີ້ໃຫ້ດີ ຄິດທົບທວນຈັກສິບຄັ້ງຮ້ອຍຄັ້ງໃຫ້ແນ່ໃຈ ແລ້ວເຈົ້າຈະຈື່ໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຮັດມັນ

ມື້ນີ້ຕ້ອງດີກວ່າມື້ວານ

ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຄືປັດຈຸບັນ ເພາະປັດຈຸບັນຄືໂອກາດທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ແກ້ມືຈາກອະດິດແລະປູທາງສູ່ອະນາຄົດ ເຈົ້າສາມາດນຳບົດຮຽນຈາກອະດິດມາເຮັດມາເຮັດມື້ນ້ີໃຫ້ດີທີ່ສຸດໄດ້ ແລະເມື່ອເຈົ້າເຮັດມື້ນ້ີໄດ້ດີທີຸ່ສດແລ້ວ ອະນາຄົດທີ່ດີຍິ່ງຂຶ້ນກໍ່ຈະຕາມມາເອງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *