ເກີດເຫດບໍ່ຄາດຄິດ ຟ້ າຜ່າງົວຕ າຍ 9 ໂຕວັນທີ່ 21/3/2021

ວັນທີ່ 21/3/2021ທີ່ຜ່ານມານັ້ນຢູ່ເຂດ ບ້ານປຸ່ງເປົ່າ,ບ້ານຫ້ວຍໂນ້, ບ້ານນໍ້າບໍ່….ເມືອງ ໂພນໄຊ.

ມີຝົນຕົກຢ່າງຫນັກຫນ່ວງເຮັດໃຫ້ເກິດອັກຄິໄພຂື້ນໂດຍຟ້າຜ່າກົກໄມ້.

ທີ່ມີງົວ 9 ໂຕກຳລັງລົບຝົນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ນັ້ນຖືກຊັອດຕາຍຄ່າທີ່….

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.