ຊົມຄລີບ​ນີ້.! ຢ່າເຮັດແບບນີ້ຖ້າທ່ານຍັງເປັນມະນຸດຢູ່

ສະບາຍດີຜູ່ຊົມທັງຫລາຍ ແອດຄິດວ່າຄລີບນີ້ຈະເປັນຄລີບທີ່ຄັ້ງທຳອິດທ່ານໄດ້ເຫັນໃນຊີວິດທ່ານ ແລະ ຄົງຈະເປັນຄລີບທີ່ມີຄວາມຫມາຍຢ່າງເລິກເຊີ່ງ ແລະ ເບີ່ງແລ້ວກໍ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສືກຊືມໃຈ.

ເພາະການເກີດມາແມ່ນເລືອກບໍ່ໄດ້, ສະນັ້ນ, ຄລີບນີ້ອາດຈະແມ່ນບໍ່ມີຜູ້ເບີ່ງແຍງໃນຍາມເຮັດວຽກຂອງພໍ່ແມ່. ພໍ່ແມ່ຈື່ງຄົງຕັດສີນໃຈໃຊ້ວິທີນີ້ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ດີແຕ່ຄົງຈະບໍ່ມີທາງເລືອກແລ້ວ.

ບາງຄົນກໍ່ເກີດໃນຄອບຄົວທີ່ຢູ່ດີມີສຸກລູກກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕາດແດດຕາດຝົນ,ແຕ່ບາງຄົນເກີດມາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຕາດແດດຕາດຝົນໄປນຳພໍ່ແມ່ຍ້ອນທາງຫາກິນເພື່ອຊີວິດຢູ່ລອດ.

ຊົມຄລີບ!.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *