ເປັນທະຫານເດີລູກ ຢູ່ຫ້ອງລ້າຫ້ອງການ

ເປັນທະຫານເດີລູກ😅ຢູ່ຫ້ອງລ້າຫ້ອງການ😂😂

ພໍ່ແມ່ຄິດວ່າໄປເປັນທະຫານແມ່ນຈະໄດ້ຢູ່ຫ້ອງແອເຢັນໆ ແຕ່ຕົວຈິງກໍເປັນແບບນີ້.

ຊົມຄຼີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *