ສາວໄສຍະກຳແລ້ວ ລະດັບສະຕິປັນຍາຫຼຸດລົງເຫຼືອເທົ່າເດັກນ້ອຍ

ສ້ຽວລີ້ ອາຍຸ 31 ປີ ໃນສາຍຕາຄົນອື່ນ, ລາວເບິ່ງງາມຫຼາຍ, ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ, ເປັນບຸກຄົນທີ່ຫຼາຍຄົນອິດສາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສ້ຽວລີ້ ຍັງຄິດວ່າຕົນເອງງາມບໍ່ພໍ, ຫວັງວ່າຜ່ານການໄສຍະກຳຈະເຮັດໃຫ້ຕົນງາມຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເດືອນພຶດສະພາ ປີກາຍນີ້, ສ້ຽວລີ້ໄດ້ເຮັດການຜ່າຕັດໄສຍະກຳໜັງຕາ, ເຮັດດັງ ແລະ ອື່ນໆຢູ່ສະຖາບັນໄສຍະກຳຄວາມງາມແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຊິນເຈິ້ນ. ໃນຂັ້ນຕອນການໃສ່ຢາຊາ ຕອນເຮັດຜ່າຕັດໜັງຕາ, ຫົວໃຈຂອງລາວເກີດຢຸດເຕັ້ນກະທັນຫັນ. ຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອ, ລາວໄດ້ຖືກຊ່ວຍຊີວິດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າໂຊກດີທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່, ແຕ່ລະດັບສະຕິປັນຍາຫຼຸດລົງເຫຼືອເທົ່າເດັກນ້ອຍ 1 ປີ, ມັກເກີດມີອາການຢ້ານກົວ, ຮ້ອງໂຮ ແລະ ພຶດຕິກຳແປກປະຫຼາດຢ່າງອື່ນ, ແມ່ນແຕ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ຄົນຮັກກໍບໍ່ຮູ້ຈັກ. ຄວາມຊົງຈຳຂອງລາວກໍຫາຍໄປ, ກິນເຂົ້າພໍ່ແມ່ຕ້ອງປ້ອນ, ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳເອງບໍ່ໄດ້.

ທຸກຄົນຮັກໃນຄວາມງາມ, ແຕ່ວ່າການໄສຍະກຳກໍມີຄວາມສ່ຽງ, ການມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ນັກຂ່າວຄິດວ່າ, ການປ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດແມ່ນສິ່ງທີ່ງົດງາມທີ່ສຸດ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນຮູບໂສມຂອງຕົນ, ປ່ຽນແປງຄວາມຄິດທັດສະນະຄະຕິຂອງຕົນກໍດີແລ້ວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *