ໝາກໂມ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການເກີດພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ

ໝາກໂມເປັນພືດລົ້ມລຸກທີ່ມີເຄືອ, ຍາວປະມານ 3 ມ, ມີຂົນສີຂາວ. ໃບດ່ຽວ, ກ້າງ 5-18 ຊມ, ຍາວ 8-20 ຊມ, ກ້ານໃບຍາວ 3-12 ຊມ, ມີຂົນສີຂາວປົກຄຸມ. ດອກເປັນດອກດ່ຽວ, ດອກແຍກເພດ, ດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ຕ່າງດອກ, ແຕ່ຢູ່ໃນຕົ້ນດຽວກັນ. ດອກຈະເກີດຢູ່ບໍລິເວນກົກຂອງກ້ານໃບ, ໃນເຄືອໜື່ງຈະມີດອກຜູ້ຫຼາຍກວ່າດອກແມ່ 7 ເທົ່າ, ເພາະວ່າດອກແມ່ມັກເກີດຂື້ນໃນຂໍ້ທີ 3, 4, 9 ແລະ 10 ຈາກນັ້ນດອກກໍ່ຈະເກີດຕໍ່ໆໄປຈະຫ່າງໄປທຸກໆ 5 ຂໍ້. ກີບດອກ ຕິດກັນເປັນຮູບລະຄັງປາຍແຍກເປັນ 5 ກີບ, ກີບດອກຍາວ 2-2,5 ຊມ.

ໝາກໂມມີນໍ້າໜັກແຕ່ 1-15 ກິໂລ ຂື້ນຢູ່ກັນພັນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ຮູບຮ່າງຂອງໝາກໂມມີຕັ້ງແຕ່ກົມຮູບໄຂ່ ກົມຍາວຈົ່ງຖິ່ງຊົງກະບອກ. ສີຂອງເປືອກກໍ່ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕັ້ງແຕ່ຂຽວອ່ອນຈົນຖິ່ງຂຽວເຂັ້ມ ຫຼື ລາຍສີສະລັບຂຽວເຫຼືອງ. ເນື້ອຂອງໝາກຖ້າຍັງບໍ່ທັນແກ່ຈະມີສີຂາວ ຖ້າວ່າແກ່ຈັດຈະມີສີແດງ. ແກ່ນຮູບໄຂ່, ມີແກ່ນປະມານ 400-600 ແກ່ນ, ຊຶ່ງແກ່ນຈະງອກໄດ້ດີໃນອຸນຫະພູມ 32-35 ອົງສາ.

ໝາກໂມເປັນໝາກໄມ້ເໝາະກັບຜູ້ຕ້ອງການລົດຄວາມອ້ວນ ຫຼື ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກເພາະມີແຄລໍຣີຕໍ່າ, ຫຼຸດປະລິມານໄຂມັນຈັບຢູ່ພາຍໃນເລືອດ, ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການເກີດພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ, ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວພັນ ແລະ ເສັ້ນຜົມໃຫ້ແຂງແຮງ ເພາະປະກອບໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຫຼາຍຊະນິດ. ໝາກໂມມີກົດອາມີໂນ ຊື່ງມີສ່ວນຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈ, ມີສ່ວນຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ ມີສ່ວນລ້າງສານຜິດຈາກອາຫານທີ່ຮັບປະທານເຂົ້າໄປ. ເປືອກ ຫຼື ໝາກອ່ອນໃຊ້ເປັນອາຫານ.

ນໍ້າໝາກໂມຊ່ວຍລົດອາການໄຂ້, ຊ່ວຍບັນເທົາຮັກສາແຜໃນຊ່ອງປາກ. ໃບຊ່ວຍເປັນຢາລົດໄຂ້ດ້ວຍການໃຊ້ໃບມາຊົງດື່ມ. ເປືອກປ້ອງກັນການເຈັບຄໍດ້ວຍການນຳເປັືອກໝາກໂມໄປຕົ້ມແລ້ວໃສ່ນໍ້າຕານແລ້ວນຳນໍ້າມາດື່ມ. ຮາກມີນໍ້າຍາງໃຊ້ກິນແກ້ອາການຕົກເລືອດຫຼັງການແທ້ງລູກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *