ວອນຂໍແຜ່ປັດໄຈ ຈາກ ພີ່ນອ້ງ ເອື້ອຍອ້າຍ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕ່າງຫນ້າທາງໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານສຸວັນນະພູມ ( ນໍ້າພູນ )ເມືອງ ປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ຂໍ ແຜ່ປັດໄຈ ຄົນລະເລັກລະນອ້ຍ ຈາກມູ່ເພືອ່ນ ພີ່ນອ້ງ ເອື້ອຍ ອ້າຍ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ທຸກຄົນເດີຍອ້ນຄວາມເສຍຫາຍຈາກພະຍຸເຂົ້າມື້ວານນີ້ 29-3-2021

ຂໍຄວາມກະລຸນາຊ່ວຍເຫລືອແດ່ເດີ ຄ່າສັງກະສີແມ່ນແຜນ່ນຶ່ງ35000₭ໄຜຈະໃຫ້ຈັກແພ່ນກໍ່ແລ້ວແຕ່ສັດທາ ແລະນຳໄຈຂອງທ່ານ ເຈົ້າ ສວນເງີນຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດມາມອບດວ້ຍຕົວເອງ

ກໍ່ໂອນເຂົ້າບັນຊີນີ້ກໍ່ໄດ້ເດີ- 121110000161191001-ອອກຊືນາງ ຫນູແຕງ ສີບຸນເຮືອງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສັນຍາວ່າເງີນທຸກກິບ ທຸກສະຕາງ ຈະໄປມອບໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນຫມົດ ຂໍຂອບໄຈ ລວ່ງຫນ້າເດີ(ເພີ່ນຈະມຸ້ງມື້ອື່ນ ວັນທີ້1-4-2021)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *