ຮູ້ແລ້ວຫຼືຍັງ…!!! ” ເປືອກໝາກນາວ ” ມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໂຍນຖິ້ມ

ໝາກນາວເປັນຫມາກໄມ້ສາລະພັດປະໂຫຍດ ຫຼາຍຄົນຄົງບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ນ້ຳໝາກນາວເທົ່ານັ້ນທີ່ມີປະໂຫຍດ ແຕ່ເປືອກຂອງໝາກນາວກໍມີປະໂຫຍດຄືກັນ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະຖິ້ມເປືອກໝາກນາວຫຼັງຈາກບີບນ້ຳຂອງມັນໝົດແລ້ວ

ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ວ່າເປືອກໝາກນາວມີປະໂຫຍດຫລາຍນ້ອຍປານໃດ ທ່ານອາດຈະປ່ຽນໃຈບໍ່ຖິ້ມເລີຍກໍໄດ້ປະໂຫຍດຂອງເປືອກໝາກນາວ

1. ເຮັດຄວາມສະອາດໄມໂຄຣເວຟ: ກຽມນ້ຳໃສ່ຖ້ວຍທີ່ໃຊ້ກັບໄມໂຄຣເວຟໄດ້ ຈາກນັ້ນຜ່າໝາກນາວເຄິ່ງໜ່ວຍບີບນ້ຳລົງໄປພ້ອມກັບເປືອກໝາກນາວດ້ວຍ ແລ້ວນຳໄປອຸ່ນໃນໄມໂຄຣເວຟປະມານ 2 ນາທີ.

2. ໄລ່ມົດ : ເຮືອນຫຼັງໃດທີ່ມີມົດຂຶ້ນ ກໍໃຫ້ນຳເປືອກໝາກນາວໄປວ່າງຕັນທາງຂອງມັນ ເຮັດໃຫ້ມົດບໍ່ຂຶ້ນເຮືອນເຮົາໄດ້.

3. ເຮັດເຄື່ອງຫອມປະດັບເຮືອນ :ນຳເປືອກໝາກນາວປະສົມກັບເຄື່ອງຫອມອື່ນໆ ໃສ່ໃນກ້ອງປິດຝາຖິ້ມໄວ້ ກໍຈະໄດ້ເຄື່ອງຫອມແລ້ວ ນຳໄປວ່າງຕາມຈຸດຕ່າງໆຂອງເຮືອນໄດ້.

4. ກຳຈັດຄາບຊາ ກາແຟ :ນຳເປືອກໝາກນາວ ໃສ່ລົງໄປໃນຈອກ ເທນ້ຳຮ້ອນ ຖິ້ມໄວ້ 2 ຊົ່ວໂມງ ຈາກນັ້ນກໍລ້າງຈອກຕາມປົກກະຕິ.

5. ປ້ອງກັນຄວາມຂີ້ດື້ຂອງແມວ :ນຳເປືອກໝາກນາວໄປວາງໄວ້ບໍລິເວນທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ແມວເຂົ້າໄປວຸ້ນວາຍ.

6. ຂັດເງົາສະເຕນເລດ :ຫາກມີເຄື່ອງໃຊ້ ເຄື່ອງຄົວທີ່ເປັນສະເຕນເລດເລີ່ມດຳ ໃຫ້ໃຊ້ເກືອໂຮຍເທິງເຄື່ອງໃຊ້ ແລ້ວນຳເປືອກໝາກນາວຂັດຖູໃຫ້ທົ່ວ.

7. ຫຼຸດກິ່ນເໝັນໃນຂີ້ເຫຍື້ອ :ຖ້າຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ເຮືອນເລີ່ມມີກິ່ນເໝັນໃຫ້ນຳເປືອກໝາກນາວ ຖິ້ມລົງໄປໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ມັນຊ່ວຍດັບກິ່ນນເໝັນໄດ້.

8. ດັບກິ່ນນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ :ຫາກກິ່ນເໝັນຂິວຂອງນ້ຳສົ້ມສາຍຊູເຮັດໃຫ້ແສບດັງ ກໍນຳເປືອກໝາກນາວໃສ່ລົງໄປຊ່ວຍຫລຸດກິ່ນໄດ້.

9. ກຳຈັດກິ່ນທໍ່ລະບາຍຂອງເສຍ : ຖ້າຫາກທໍ່ລະບາຍນ້ຳ ຫລື ທໍ່ລະບາຍຂອງເສຍມີກິ່ນເໝັນ ກຳຈັດກິ່ນດ້ວຍເປືອກໝາກນາວໄດ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.