ຂ່າວດ່ວນ

ເລີ່ມຕົ້ນລະບາດ ຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19, ທະນາຄານໂລກ (WB)

ປີ 2020, ໃນໄລຍະ ມີການເລີ່ມຕົ້ນລະບາດ ຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19, ທະນາຄານໂລກ (WB)

ລາຍງານວ່າ ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການວ່າງງານ ຕໍ່າສຸດ ເປັນອັນດັບ 2 ຂອງອາຊຽນ.

ສ່ວນປະເທດ ທີ່ມີອັດຕາຫວ່າງງານ ສູງສຸດ ແມ່ນ ບຣູໄນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button