ຂ່າວດ່ວນ

ອາຍຸ 30 ຍັງບໍ່ແຕ່ງງານ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນທົ່ວໂລກ

30 ແລ້ວ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ແຕ່ງງານ? ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນ ຄົງຈະເຄີຍຖືກຖາມປະໂຫຍກນີ້ ແລະ ໃນໃຈກໍ່ຢາກຕອບໄປວ່າ: ໃຈເຢັນໆ ບໍ່ຕ້ອງຟ້າວ ເພາະໂຕເຮົາຍັງສະບາຍໃຈກັບສະຖານະແບບນີ້ຢູ່.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ອາຍຸ 30 ປີ ຈະເປັນຈຸດໝາຍຫຼາຍໆຢ່າງໃນການເຂົ້າສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງເຕັມໂຕ. ດັ່ງນັ້ນ, ພໍ່ແມ່ນ ຫຼື ຜູ້ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າເຮົາ ມັກຈະຄາດຫວັງວ່າ 30 ປີ ແລ້ວຄວນແຕ່ງງານມີຄອບຄົວ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍກໍຄວນມີຄົນຮັກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເປັນໂສດ ຫຼື ການຍັງບໍ່ຢາກແຕ່ງງານ ຕອນອາຍຸ 30 ປີ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ຫຼື ຜິດປົກກະຕິແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ພ້ອມຍັງເປັນກະແສທີ່ເກີດຂື້ນໃນຫຼາຍໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄື ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນໂສດຢູ່ຄົນດຽວ ເພາະຍັງມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະດຽວກັນ.

Marcia Inhorn ນັກວິຊາການດ້ານມະນຸດວິທະຍາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເຢວ (Yale University) ອະທິບາຍວ່າ: ມີເທຣນໜື່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບໜຸ່ມ-ສາວ ທີ່ມີອາຍຸ 30 ຕົ້ນໆໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ກໍຄື ເທຣນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Waithood ຫຼື ພາວະການລໍຖ້າຄວາມຮັກ ແບບບໍ່ຟ້າວແຕ່ງງານ ແລະ ບໍ່ເອົາໂຕເອງປຽບທຽບກັບຍຸກສະໄໝກ່ອນທີ່ຕ້ອງແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 30 ປີ.

ພາວະ Waithood ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍປັດໄຈຄື: ປັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງີນ, ເມື່ອຄົນລຸ້ນໃໝ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ຢາກຜູກມັດ ໂດຍການຈົດທະບຽນສົມລົດ ເພາະຄິດວ່າມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໝຸ່ມ-ສາວ ອາຍຸ 30 ປີ ຫຼາຍຄົນຍັງເຊື່ອວ່າ ການຟ້າວຜູກມັດໂຕເອງຫຼາຍເກີນໄປ ອາດຈະຕ້ອງແບກຮັບພາລະການເງີນເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ອີກເທຣນໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍຄື: Single-Positive ຫຼື ການເບິ່ງເຫັນຄ່າໂຕເອງໃນການໃຊ້ຊີວິດຄົນດຽວ ແລະ ບໍ່ຢາກມີຄົນຮັກ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button