ຄົນບູຮານສອນໄວ້ວ່າ ເບີ່ງຜູ້ຍິງໃຫ້ເບີ່ງຕອນລຳບາກ ເບີ່ງຜູ້ຊາຍໃຫ້ເບີ່ງຕອນສຸກສະບາຍ

ບູຮານສອນໄວ້ວ່າ ເບີ່ງຜູ້ຍິງໃຫ້ເບີ່ງຕອນລຳບາກ ເບີ່ງຜູ້ຊາຍໃຫ້ເບີ່ງຕອນສຸກສະບາຍ.

ໄວ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ກ່ອນທີ່ຈະຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງເຂົາໃນວັນທີ່ສາຍເກີນໄປ ດ່ຽວຈະເສຍໃຈທີ່ຫຼັງ ແລະ ຮູ້ສຶກຜິດສຸດໆທີ່ຫຼັງ ຮູ້ໄປມັນກໍສາຍເກີນໄປແລ້ວອ່ານແລ້ວ.

ຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ຂໍ້ຄິດໃນການດຳລົງຊີວິດ ກັບຊີວິດຄູ່ກໍດີ ຄົນກຳລັງຄົບຫາເບີ່ງໃຈກໍດີ.

ຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ເເບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳແນ່ເເດີ ຂໍຂອບໃຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *