​ໝາກພ້າວເປັນເຫດ ! ຫມາກເຂືອຍາວ​​ແຂງ​ໂປ໊​ກ​ໂດ່ຊີ້​ຟ້າໂດຍໃຊ້ນ້ຳໝາກພ້າວຫົດ

ຄູ່ພົວເມຍທີ່ຜົວດື່ມນ້ຳຫມາກພ້າວທຸກມື ຈົນນ້ອງຊາຍທົນທານ 5-6 ເທື່ອຕໍ່ຄືນ ຈົນເມ ຍບໍ່ໄດ້ນລັບໄດ້ນອນ ແລ້ວແຈ້ງຄວາມຂໍເລິກນັ້ນ ລ່າສຸດແມ່ນບໍ່ໄດ້ເລິກກັນ.

ນັບແຕ່ມື້ໂດງດັງນັ້ນມາ ຜົວກໍ່ເລີຍມີແນວຄິດທີ່ດີໂດຍໃຊ້ ນ້ຳ​ຫມາກ​ພ້າວ ທີ່​ເຫຼື​ຈາກ​ກິນ​ບໍ່​ໝົດ​ມາຫົດຕົ້ນຫມາກເຂືອຍາວເຮັດໃຫ້ຫມາກ​ເຂືອ​ຍາວ​ແຂງ​ໂປ໊​ກ​ໂດ່​ຊີ້​ຟ້າ ຜິດ​ຈາກ​ຫມາກ​ເຂືອ​ຍາວ​ທົ່ວ​ໄປ​ທີ່​ຜົນ​ຫ້ອຍ​ລົງ​ດິນ.

ຊຶ່ງ​ຂະນະ​ຕົ້ນເຂືອຍາວກຳ​ລັງ​ອອກ​ຜົນ​ຜະລິດ​ທຸກ​ຕົ້ນ ລູກ​ຫມາກ​ເຂືອ​ຍາວ​ຈະ​ຫ້ອຍ​ຕ່ຳ​ລົງ​ໃກ້​ພື້ນ​ດິນ ແຕ່​ເມື່ອ​ມາ​ເຈີ​ຕົ້ນ​ຫມາກ​ເຂືອ​ຍາວ​ຕົ້ນ​ນີ້ ກໍ​ຕ້ອງ​ຕົກ​ໃຈ ເມື່ອ​ຫມາກ​ເຂືອ​ຍາວ​ຕົ້ນ​ນີ້ ແຂງ​ໂປ໊​ກ ຊີ້​ໂດ່​ຂຶ້ນ​ຟ້າ ບໍ່​ໄດ້​ຫ້ອຍ​ລົງ​ດິນ​ເໝືອນ​ກັບ​ຕົ້ນ​ຫມາກ​ເຂືອ​ຕົ້ນ​ອື່ນ​ໆ.

ເຈົ້້າຂອງທີ່ປູກຫມາກເຂືອນີ້ ເຜີຍ​ວ່າ ໄດ້​ນຳ​ນ້ຳ​ຫມາກ​ພ້າວ​ທີ່​ກິນ​ບໍ່​ໝົດ ມາຫົ​ດ​ບໍລິເວນ​ຫມາກ​ເຂືອ​ຕົ້ນ​ນີ້ ເຮັດໃຫ້​ລູກ​ຫມາກ​ເຂືອ​ຜິດ​ຮູບ​ໄປ​ຈາກ​ທຳຫມາກຊາດ ແຂງ​ໂປ໊​ກ​ແລະ​ຊີ້​ໂດ່​ຂຶ້ນ​ຟ້າ​ໄປ​ທາງ​ຕົ້ນ​ຫມາກ​ພ້າວ ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ກັນ ເຫມືອນ​ຈະ​ບອກ​ເປັນ​ນັອຍ​ໆ ວ່າ ທີ່​ແຂງ​ໂປ໊​ກ​ແລະ​ຊີ້​ໂດ່​ແບບ​ນີ້ ເພາະ​ນ້ຳ​ຫມາກ​ພ້າວ​ຕົວ​ນີ້ ທີ່​ນຳ​ມາ​ຫົດ​ຕົ້ນ​ຫມາກ​ເຂືອ ເຮັດໃຫ້​ຕົ້ນ​ຫມາກ​ເຂືອ ມີ​ລູກ​ຜິດ​ແປກ​ໄປ​ຈາກ​ຕົ້ນ​ຫມາກ​ເຂືອ​ຕົ້ນ​ອື່ນ​ໆ ຢູ່​ພຽງ​ຕົ້ນ​ດຽວ.

ເຈົ້າ​ພາ​ບ ຍັງເຜີຍ​ຕໍ່ວ່າ ຕອນ​ນີ້​ກໍ​ມີ​ຄົນ​ມາ​ຕິດ​ຕໍ່​ແລ້ວແຕ່ເຈົ້າຂອງສັ່ງ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຕັດ​ຫມາກ​ເຂືອ​ຍາວ​ຕົ້ນ​ນີ້ ເພື່ອ​ເກັບ​ໄວ້​ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ຈະ​ໄດ້​ມາ​ເບິ່ງ ສິ່ງ​ແປກ​ປະຫລາດ ທີ່ເກິດຂື້ນ​ຈາກ​ນ້ຳ​ຫມາກ​ພ້າວ.

ສ່ວນ​ໃຜ​ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ກິນໃຊ້​ນ້ຳ​ຫມາກ​ພ້າວຫົດ​ຕົ້ນ​ນີ້ ແມ່ນຂາຍ​ລູກ​ລະ 500 ບາດ ມາ​ຮັບ​ໄປ​ໄດ້​ເລີຍ ຈ່າຍ​ສົດ​ໆ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຄລີກອ່ານເລີຍ clickan10.com

ຊົມຄລີບຂ່າວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *