Nom Tswv Tshaj Tawm Tsis Pub Hmoob Noj Peb Caug Nyob Xamk

Raws lis tsab ntawv tshaj tawm nom tswm yuav tsis ua koom txoos loj vim tias tam sim no tus kab covid 19 tsuas muaj hnub sib kis ntau tuaj zuj zus lawm xwb.

Yog li ntawm nom tswm plog thiaj lis tsis pub peb hmoob noj peb caug nyob rau xamke tuam ceeb vieng chan lawm.

Tsab ntawm tshaj tawm ua ntawv plog raws li hauv qab no.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.