ຝາກເປັນອຸທາຫອນ..!

ຝາກເປັນອຸທາຫອນ..!

ສຳລັບພໍ່ແມ່ທີ່ມີລູກນ້ອຍ ຄວນລະວັງເວລາລ້າງມືໃຫ້ລູກ.

ແລະ ລະວັງລູກເອົານິ້ວມືແຍ່ຕາມຮູກອງສິ່ງເສດເຫລືອໃນບ່ອນລ້າງມື.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *