ຝາກເປັນອຸທາຫອນ..!

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ຝາກເປັນອຸທາຫອນ..!

ສຳລັບພໍ່ແມ່ທີ່ມີລູກນ້ອຍ ຄວນລະວັງເວລາລ້າງມືໃຫ້ລູກ.

ແລະ ລະວັງລູກເອົານິ້ວມືແຍ່ຕາມຮູກອງສິ່ງເສດເຫລືອໃນບ່ອນລ້າງມື.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.