ຂ້າພະເຈ້າກໍ່ເປັນອີກ1ຄົນ ທີ່ຢາກໄຫ້ການນຳລະດັບສູງຂອງ(ສປປ ລາວ)​ເຮົາອອກມາປະນາມລັດທະບານທະຫານມຽນມາ ແລະຢືນຄຽງຂ້າງປະຊາຊົນ ຮ່ວມກັນແຊຮ

ຂ້າພະເຈ້າກໍ່ເປັນອີກ1ຄົນທີ່ຢາກໄຫ້ການນຳລະດັບສູງຂອງ(ສປປ ລາວ)​ເຮົາອອກມາປະນາມລັດທະບານທະຫານມງນມາແລະຢືນຄຽງຂ້າງປະຊາຊົນຮ່ວມກັນແຊຮເພື່ອໄຫ້ໄປເຖີງ

(ທ່ານ.​ທອງລຸນ​ ສີສຸລິດເລຂາທິການໄຫຍ່ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ​ ລາວຄົນໄຫມ່)

ຂ້າພະເຈ້າຂໍເປັນອີກ1ຄົນທີ່ສົ່ງກຳລັງໄຈໄຫ້ພີ່ນ້ອງຊາວມ້ງນມາ

ເບິ່ງແລ້ວນໍ້າຕາໄຫຼ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *