ດ່ວນ ແຂວງຈຳປາສັກ ແຈ້ງການໂຈະການຂົນສົ່ງຈາກໄທ

ແຂວງຈຳປາສັກ ແຈ້ງການເພິ່ມເຕີມ.

1. ໂຈະການຂົນສົ່ງຈາກປະເທດໄທໃນການເພື່ອເຂົ້າມາຂົນສົ່ງມັນຕົ້ນພາຍໃນແຂວງ(ຊົ່ວຄາວ).

2. ການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນ ແລະ ສິນຄ້າພາຍໃນແຂວງສາມາດນໍາເຂົ້າໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີການຕິດຕາມໄກ້ຊິດ.

3.​ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການເຊັ່ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫລືອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າໄດ້​ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *