ພາຍຸພັດເຮັດໃຫ້ ຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນ157

ວັນທີ 2.4.2021 ເກີດຝົນຕົກໜັກແລະພາຍຸພັດເຮັດໃຫ້ ຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນ157(ໜອງບອນ) ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເຕີບຕາມຮູບ.😰😓

#ທະຫານຂອງປະຊາຊົນຈະທຸກຫຼືຈະຈົນກໍ່ທົນໄດ້ເພື່ອປະເທດຊາດແລະຄວາມສຸກຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທຸກທົ່ວໜ້າ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *