ມາຊອກຫາເອື້ອຍ ເອື້ອຍອອກຈາກບ້ານມາໄດ້15ມື້ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ບໍ່

ຂໍແຈ້ງທາງມະຫາຊົນທາງເຟດບຸກນີ້ມີ2ເອື້ອຍນ້ອງມາແຕ່ບ້ານປຸງຣັດເມືອງໂພນໄຊແຂວງຫລວງພະບາງມາຊອກຫາເອື້ອຍ.

ເອື້ອຍອອກຈາກບ້ານມາໄດ້15ມື້ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ບໍ່ຮູ້ບ່ອນຢູ່ຄັນຖ້າຫາກແມ່ນຍາດຕິພີນ້ອງໃຜໄຫ້ມາຮັບເອົາຢູ່ຄີວລົດສາຍເຫນືອບ້ານຫນອງຊາຍ.

ຂໍມູນທີ່ຂະເຈົ້າເອົາໃຫ້ກະບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຊ່ວຍຂະເຈົ້າໄດ້ພຽງແຕ່ສຳນີ້.ຂໍໄຫ້ແຊ່ເພື່ອຕາມຫາເອື້ອຍຂອງ2ຄົນນີ້ດ້ວຍຂໍຂອບໃຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *